ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมพัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อและทักษะอาชีพในชีวิตประจำวัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อและทักษะอาชีพในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการโครงงานทักษะอาชีพ ประกอบด้วย ข้าวโพดอบเนย น้ำแข็งใสแฟนซี ปัง ปัง ปังวิช ลอดช่องน้ำกะทิ  ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองแวง จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับบริบทตามแนวทางและภารกิจหลักของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับบริบทตามแนวทางและภารกิจหลักของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ นักเรียนกล้าคิด ตัดสินใจเลือกอาชีพที่สุจริตและอยู่ในสังคม โดยมี นายชัชพงษ์ คำเพราะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายมานิตย์ จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วย นายทองใจ  ทิพย์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ นายประมวล บุญชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว