ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2566 ผ่านระบบ Video Conference และประชุมบอร์ดบริหาร ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเชอรี่ หารคำ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2566 ผ่านระบบ Video Conference และประชุมบอร์ดบริหาร ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด