สพป.นครราชสีมา เขต3 ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู ครั้งที่2/2566

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางนภาพรรณ นาดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (อาคาร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา