ผอ.สพป.นม.3 ประชุมมอบนโยบาย “เรียนดี มีสุข” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 3 /2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนนำนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (action plan) ตลอดจนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา