กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day ที่ สพป.นครราชสีมา เขต3

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.นม.3 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกบริเวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ซึ่งในช่วงเช้า เป็นพิธิเปิดกิจกรรมและพัฒนารอบอาคารสำนักงาน และช่วงบ่ายพัฒนาภายใน/หน่วย

ภาพเพิ่มเติมโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day https://drive.google.com/drive/folders/1PRU7MOoblbwiqXHIf4T1GoxijubYni6Q?usp=sharing