สพป.ลพ. เขต 1 เปิดการอบรม “เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในสังกัดฯ และครูภาษาไทย จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดย มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มาทำการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 29-30เมษายน 2562