สพป.สระบุรี เขต ๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และ นางวัชรากร เคยบรรจง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี