ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแถลงข่าวงาน “วิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023” วิ่งรับลมชมบอลลูน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแถลงข่าวงานวิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023 “วิ่งรับลม ชมบอลลูน” โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน, ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานชมรมส่งเสริมการศึกษาจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, ดร.อรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี,ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี,ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมแถลง การนี้ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน พร้อมผู้สนับสนุนและประชาชนที่สนใจ ร่วมรับฟังการแถลง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี