สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีนางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี