ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียนสตรีพังงา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีพังงา พร้อมทั้งตรวจติดตาม ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนสตรีพังงา ที่กำลังดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งโยธา และผู้รับเหมาร่วมให้ข้อมูลการก่อสร้างอาคาร โดยโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน พร้อมในการเปิดภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนได้มาเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัย โดยมีนางสาวจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งนี้