สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัด ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3