การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2/2562

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2562  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, เขต 2 ,เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จำนวน 620 คน  นำโดย นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายวิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39