งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุษณีย์ ดวงพรม ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม