งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนายอภิชัย หล้าสุดตา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ,นายจเด็จ ทัศวงษา และนางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก