สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 แวลา 09.30 น. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2566 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อกำกับ กำชับ ควบคุม ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมให้ข้อแนะนำการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ของโรงเรียนวัดสาลวัน และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)