สพป.สุรินทร์ เขต 3 อบรม STEM ประจำปี 2562

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมเรื่อง “เก็บดาวมาฝากเธอ” ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.045 โรงเรียนสังขะวิทยาคม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียน การสอนในสถานศึกษาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/prsurin3/

(ภาพข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3)