สพป.สุรินทร์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย นักเรียนทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้ นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในการนี้ นายประจักษ์ สระแก้ว ประธานรับรายงานตัวฯได้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตำแน่งครูผู้ช่วยที่ดี ต้องมี การบูรณาการทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการจัดการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
  3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้ยึดระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ การมี Mindset ที่ดี การมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ การครองตน ครองคน ครองงาน การบูรณาการร่วมกับชุมชน