สพป.สุรินทร์ เขต 1ร่วมระชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 พร้อมด้วยนายประจักษ์ สระแก้ว รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางอวยพร กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางทัศนีย์ จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายปิยะราษฎร์ แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมระชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”จาก นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำมาดำเนินการขับเคลื่อนในระดับ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ต่อไป