สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ นายเปโส ขบวนดี และนายนาวิน ยวนจิตปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง โดยมี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์