สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ร่วมดำเนินรายการ เพื่อรับทราบและนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ  จากนั้นได้ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มงาน ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเปิดบ้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3