ยิ่งใหญ่อลังการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์”

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์“ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์“ ประจำปี 2561 ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง รู้จัก กฎ กติกา มารยาทการเล่นกีฬาแต่ละประเภทและเล่นได้อย่างปลอดภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นการต่อยอดการเป็นนักกีฬาระดับชาติในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2561 จัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ในระดับประถมศึกษาและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขัน ในพิธีเปิดฯ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมเครื่องร่อน พารามิเตอร์ จากจังหวัดนครราชสีมา นำธงกีฬาและลูกฟุตบอลโดยเครื่องร่อน พารามิเตอร์มามอบให้กับท่านประธานฯ การแสดงเปิดงานโดยวงโยธวาทิตนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล และมีการประกวดขบวนพาเหรดที่สวยงามของแต่ละอำเภอนำเสนอ กิจกรรมเด่น เช่น การรณรงค์เรื่องยาเสพติด ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชาวบ้าน วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงและกองเชียร์ ของทั้ง 6 อำเภอ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,สจ.สมบัติ ไกร นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด