สพป.ปัตตานี เขต 2 เดินหน้านโบาย เรียนดี มีความสุข

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:30 น. ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ชมการจัดการเรียนทุกระดับชั้น ชมอาคารหอพักนอน โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน มอบนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 องค์กรแห่งความปลอดภัย สื่อสารทันสมัย ปฐมวัยโดดเด่น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกปลุกพลังอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอย่างดี