สพม.เพชรบูรณ์ จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) ด้วยแอปพลิเคชั่น Padlet

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) ด้วยแอปพลิเคชั่น Padlet ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางมาราศี มีโชค ศึกษานิเทศก์ นางสาวกนิสรา มากงาม ศึกษานิเทศก์ และนายภัทรพล แก้วเสนา ศึกษานิเทศก์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์