สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 8 อัตรา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 บัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย และบัญชี กศจ.พิษณุโลก จำนวน 7 ราย พร้อมให้โอวาท มอบนโยบายและแนวคิดการเป็นครูดี คือ ความรู้ดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สอนดี วิธีการสอนและเทคนิคในการสอน และรักและปรารถนาดีต่อศิษย์ การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อีกทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยมี นางเตือนใจ พรมมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

Alisa Pratumpo