สพม.ปทุมธานี เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี