สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวแก้วตา ไพรงาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี