สพม.ปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสพม.ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี นายกัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการ เรียนดี มีความสุข : เปิดโลกการเรียนรู้ก้าวสู่ประสบการณ์ (Good Learning, with Happiness : Unleashing The Power of Knowledge, accessing The Ultimate Experience) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดบ้านแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมออกร้านขายอาหารและของที่ระลึก โดยมี ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และ ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี