ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566  ดร.อุดรพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ตฤน ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566   โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 หลายแห่ง ในวันนี้ลงพื้นที่ จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดหนองออน อ.แม่แตง โรงเรียนบ้านเมืองขอน และโรงเรียนบ้านป่าก้าง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้น ทางสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รายงานทาง ปพ.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจ้งทาง สพฐ.ทราบ และในวันนี้ดร.ตฤน ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบทางโรงเรียนได้งดใช้อาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายไว้ก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแซมแซมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน