สพม.เพชรบูรณ์ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ (สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง สหวิทยาเขตเมือง ชนแดน )โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัด อบจ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม(ประธานสหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์