สพม.ตรัง กระบี่ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 :นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรอมล พลหลา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่อร่วมกันวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลวังวิเศษ ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา ในกรณีนักเรียนประสบเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียน ณ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง