สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ร่วมปลูกต้นไม้รอบบึงละหาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส กล่าวรายงาน โดยท่านประธานฯ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมปลูกต้นไม้รอบบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ