“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน) มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายราชดุดี เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน