สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2