การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายฯนครสามไต สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานครสามไต โดยมีนายวิทยา ไชยยาติ๊บ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน