สพม.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส) และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์