ชลธีศรีแม่ทาเกมส์ 2566 สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “ชลธีศรีแม่ทาเกมส์” 2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชลธีศรีแม่ทา โดยมีนายสุเธียร โกกาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน