สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางธนัญญา หมันหลี รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2และนายมะรอซดี กาเดร์ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) โรงเรียนบ้านปาลัส อ.มายอ จ.ปัตตานี เนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำเข้าท่วมห้องเรียน โดยระดับน้ำได้ลดลง ทิ้งคราบโคลน ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในการนี้ ได้ประชุมพบปะให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา โดยมอบนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และให้เฝ้าระวังเหตอุทกภัย เนื่องจาก สภาพอากาศ ยังมีฝนตกเป็นระยะ เบื้องต้น ได้แก้ปัญหาด้วยการยกของ ไว้ที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำ และจัดการทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายออกโดยเร็วที่สุด