ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับ กำชับ ควบคุม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวนิว ตาคม ผอ.ร.ร.วัดสัมปทวน และคณะครู ให้การต้อนรับ