สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 มอบหมายให้ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุกัญญา สาระศาลิน ผอ.ร.ร.วัดบางช้างเหนือ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี