โรงเรียนบ้านคลองโยง สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดย นางอศิภรณ์ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน และทุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)