สพม.ตรัง กระบี่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ด้วยชุดการเรียนการสอน LEGO®Education SPIKETM  Prime

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ด้วยชุดการเรียนการสอน LEGO®Education SPIKETM  Prime  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ด้วยชุดการเรียนการสอน LEGO®Education SPIKETM  Prime  ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ร่วมกับการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ ด้วย LEGO®Education SPIKETM  Prime  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ STME EDUCATION และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ STME EDUCATION เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป  ซึ่งครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม จำนวน 16 โรงเรียน