สพป.นครปฐม เขต 2 จัดรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนัชพงศ์ สุนทรทิพยกิตติ์ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการพบปะผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันศุกร์ เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวข่าวของโรงเรียน ในรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการถ่ายทอดสด Streaming ผ่าน Google Meet และ Youtube ของ สพป.นครปฐม เขต 2

และเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2567 พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

ในช่วงที่ 2 “เรื่องเล่า ข่าวโรงเรียน” นางกนกวรรณ เอกสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เรื่อง “หนูน้อยนักธรรม (ทำ)” ซึ่งการออกอากาศในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่ จาก ท่านสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.ร.ร.วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)