สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ในการนี้ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต้านทุจริตเพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมแรงร่วมใจในการต้านการทุจริตในสถานศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562