สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE รับนโยบายสู่การปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE  เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญสู่การปฏิบัติ จาก เลขาธิการ กพฐ. เกี่ยวกับ 1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV  5.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง 6.อื่นๆ โดยมีโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE  ณ โรงเรียนในสังกัดทุกโรง