สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาประจำศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.013 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และ นางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยมี นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ