ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 22 -31 มกราคม พ.ศ. 2567 การบริหาร สพฐ. ยุคใหม่ นโยบายและจุดเน้น สพฐ. “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” วิทยากรบรรยายพิเศษโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก