เยี่ยมเยียนพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการและ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดมะกรูด ร่วมต้อนรับ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีตามแผนกิจกรรมออกเยี่ยมเยี่ยนสถานศึกษา ของอำเภอโคกโพธิ์ ในการนี้ นายอำเภอโคกโพธิ์ ได้ร่วมจิบน้ำชาพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จากนั้น นายอำเภอโคกโพธิ์ ได้พูดคุย พบปะกับนักเรียนเพื่อให้โอวาทกับนักเรียน ซึ่งได้สร้างขวัญกำลังใจ ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน พร้อมนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกายของนักเรียน ต่อไป