สพฐ. จับมือ บช.น. เสริมสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 โดยมีนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวมถึงผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้แก่ พันตำรวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
.
นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สำหรับในปี พ.ศ. 2567 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ รวมถึงกำหนดแผนการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ เฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
.
“สพฐ. มีความห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เน้นย้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลา” นายธีร์ กล่าว
.
ทางด้านพันตำรวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย กล่าวว่า การทำงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนในปีที่ผ่านมา ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และได้ทำงานกันอย่างเข้มข้นตลอดมา โดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดมา ในการร่วมเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมกิจกรรมวันวาเลนไทน์
.
“การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุเป็นพิเศษ ที่มีทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านความปลอดภัยมาร่วมกันในการเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการกระทำไม่สมควรทางเพศ เรื่องภัยที่เกิดจากการกระทำความรุนแรง เรื่องภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น” พันตำรวจเอก ศิวัช กล่าว
.
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ สพฐ. ได้ดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์พร้อมส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น เพื่อการดูแลคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง