สพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต 2

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดฯ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ณ วัดห้วยปลากั้ง และวัดร่องเสือเต้น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1