บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ“ โดยใส่เสื้อผ้าสีม่วงโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

ชมภาพเพิ่มเติม >>>

https://drive.google.com/drive/folders/16Wrv9u8–Y2r1Q_cx2GvdJAzxSBKWIdS?usp=drive_link